Ostatní

Nejsou svorky, jako svorky. S jakými nejčastějšími druhy se můžeme běžně setkat?

Svorky jsou jednou z nejzákladnějších komponent v domácích i firemních elektrotechnických rozvodech. Jedná se o zařízení, která se většinou dávají přímo do rozvodových skříní, nebo na místa kam je potřeba dát logické prvky a rozvětvení sítě.

Podle různých možností, které mohou zprostředkovávat se, ale elektrické svorky rozdělují do celé řady specifických druhů. My si dnes představíme několik důležitých druhů komponentů, které se používají jak v rámci domácích, tak i firemních rozvodových sítí.

Patrové svorky pro automatizaci a robotiku

Patrové svorky jsou specifické tím, že jsou prostorově i logicky řešeny tak, aby bylo možné zapojovat složitější a logické obvody. Typicky jsou tak používané patrové svorky na místech, kde je potřeba zapojit složitější prvky. V domácnostech je tak většinou nepotkáme, ale velice často se používají ve firemních rozvodových skříních, kde se zapojují robotické a automatizované obvody. Typicky jde o výrobní linky, zásobování složitějších objektů nebo řízení elektrické spotřeby u výrobních strojů.

Základní řadové svorky pro všeobecné užití

Pokud bychom chtěli hledat druh svorek, který se používá všeobecně jak ve firemních, tak i domácích rozvodech, tak bychom zajisté museli zmínit řadové svorky. Řadové svorky jsou specifické tím, že jsou přizpůsobeny pro vkládání do všech základních rozvodových skříní, které mají normalizované rozměry. Díky tomu mohou být používány pro jednoduché rozvody do domácností, které obsluhují jenom základní obvody. Stejně tak ale není konstrukční ani prostorový problém, pokud se naopak rozhodne někdo využít řadové svorky na složitější obvody. Nejsou ale vhodné pro automatizaci.

Jednoduchá instalace pomocí bezšroubových svorek

Jedním z modelů, které jsou nejjednodušší, jsou bezšroubové svorky. Jedná se o svorky, které jsou nejpohodlnější na instalaci. V některých případech nemusí být zrovna bezpečné, protože mohou být náchylné k častějšímu rozpojení. Naopak jsou ale správné do takových obvodů, kde je jistota jejich pevného usazení. Typicky se doporučuje, aby byly kabely natahovány s dostatečnou rezervou. Nestane se tak, že by byla kabeláž příliš napnutá a svorka by tak mohla v uložení selhat.