Ostatní

Projektory využité v rámci BOZP mohou promítat doslova cokoliv

Mnoho lidí zná projektor hlavně v souvislosti s kancelářemi. Tak tomu ale není. Je dobrou volbou i v oblasti bezpečnosti práce. To jasně potvrzuje společnost Visap.cz, která je v daném ohledu jasnou jedničkou. Potvrzuje i to, že projektory v různých závodech a halách mohou promítat doslova cokoliv. Jaké prvky jsou nejčastější?

Upozornění na nebezpečí

Na každém pracovišti by měla být jasně patrná snaha o to, aby se minimalizovala jakákoliv rizika. A k tomu může světelná signalizace s využitím projektorů jasně napomoci. Zde musíme říci, že jsou zobrazovány motivy, které mají za cíl upozornit na možná rizika. Jde tak o symboly různých výstrah, jako jsou vykřičníky, stejně jako se může jednat i o trojúhelníky a další prvky, které dokáže na první pohled identifikovat každý.

Možnost jednodušší orientace

Že lidé chodí po celém závodě, to není nic neobvyklého. Jejich chůze by však měla být spojena s bezpečností, stejně jako s absolvováním co nejkratší cesty. I tady může optická signalizace dobře posloužit. Zaměstnance navede na potřebné místo, stejně jako mu řekne, zda je správně. V tomto segmentu existuje celá řada motivů, které se používají. Patří mezi ně:

  • Směrové šipky
  • Vyznačení zóny pro pěší
  • Upozornění na nutnost zastavení

Eliminace vstupu

Jsou místa, kde zaměstnanci nemají co dělat. Jak proto, že nejde o lokalitu jejich působení, tak i proto, že zde může hrozit nadměrné nebezpečí. V takovém případě může projektor zobrazit klasickou značku zákazu vstupu, stejně jako textové upozornění, ale i další motiv, který pomáhá vymezit, kam konkrétní osoba nemůže.

Podpora povinností

Jsou to spíše doplňkové prvky, které se také hodí využívat. Mohou to být různá značení, která upozorňují na to, aby zaměstnanec dával pozor na manipulační techniku, aby používal ochranné pomůcky, nebo aby se pohyboval jenom na svém pracovišti.