Ostatní

Jaká práce je vhodná pro studeny? Můžete začít třeba podnikat

Každý student je rád, pokud si, během svého studia, může přivydělat nějakou korunu. Ne každý druh práce je však při studiu vhodný. Studenti však mohou začít podnikat. Jaké možnosti se v tomto případě nabízejí?

Jaké druhy živnosti se nabízejí?

Vybírat se dá ze dvou základních skupiny. Živnost je ohlašovací nebo koncesovaná.

Ohlašovací živnost

Ta se dá velmi snadno provozovat na základě ohlášení na živnostenském úřadu. Také je potřeba uhradit správní poplatek. Živnost pak vzniká dnem ohlášení.

Práce Brno na ohlašovací živnost se dělí na řemeslnou, vázanou nebo volnou. Do řemeslné živnosti spadá například klempířina, truhlařina, pekařina, služby kadeřnické nebo sklářské. Do vázané činnosti spadá projektová aktivita v oblast výstavby nebo činnost spojená s účetními poradci. Živnost volná nepotřebuje prokazovat žádné odborné znalosti a další způsobilosti. Ta má nejširší oblast různých oborů.

Koncesovaná živnost

Práce Havířov na koncesovanou živnost obnáší prokazování odborné způsobilosti. Ta je upravená právními předpisy v živnostenském zákoně. Oprávněním k výkonu je pak koncese. Tady se jedná třeba o služby taxi.

Náležitosti pro získání živnosti

Především je to svéprávnost a bezúhonnost. Na majetek nesmí být vyhlášený konkurz. U řemeslných živností je potřeba doložit potvrzení o náležitém vzdělání. U živnosti vázané jsou pak stanovené specifické podmínky. U živnosti volné není potřeba dokládat nic. Pro žádost o živnostenské oprávnění je potřeba navštívit živnostenský úřad, kde se vyplní registrační formulář, předloží občanský průkaz a případné potřebné doklady, doloží se potvrzení o studiu a zaplatí správní poplatek. Na živnostenském úřadě můžeme požádat o ohlášení začátku podnikání na dalších příslušných úřadech.

Nechceme-li podnikat, můžeme se poohlédnout po brigádě nebo nějaké práci na pracovních úřadech. Patří mezi ně také cz.jobimi.com.