Ostatní

Čerpání vody z vlastní studny má svá pro i proti. Co byte měli vědět, než se pustíte do realizace?

Napadlo vás, že byste zásobování rodinného domu či chaty pitnou vodou vyřešili pomocí vlastní studny? Pak byste měli vědět, že studniční voda musí odpovídat požadavkům na hygienickou nezávadnost. Kdy lze vodu považovat za vyhovující zdroj a jakou vydatnost by měl mít pramen?

Každý majitel studny by měl vodu minimálně jednou za rok poslat na rozbor. A je třeba mít na paměti, že předpokladem trvalé a neměnné jakosti vody ze studny je dodržení určitých technologických postupů při realizaci a zároveň pravidelná údržba.

Studny se dělí na dvě základní kategorie: na vrtané a šachtové. Při výběru hraje hlavní roli hloubka, která podstatně ovlivňuje celkovou cenu realizace. Vrtané studny jsou charakteristické větší hloubkou a menším průměrem, studny šachtové jsou naopak větší v průměru a méně hluboké. Hloubka je závislá na vydatnosti pramene a může se na různých místech pozemku výrazně lišit.

Než se začne budovat

První fáze realizace studny se nese v duchu nezbytného geologického průzkumu. Před samotným budováním musí být splněno množství kritérií dle platné legislativy. Majitel pozemku potřebuje stavební povolení a zároveň musí na základě zjištěných informací vybrat správné místo. Zkušený instalatér Pardubice z EKOMPLEXU doporučuje používat hladinoměr, který poskytuje aktuální informace o stavu vodní hladiny (její výška se může z různých důvodů měnit).

Studna může být vybudována pouze v místech, kde jímání vody odpovídá normě ČSN 75 5115. Ta nařizuje, že:

  • v blízkosti studny se nesmí nacházet zdroj znečištění,
  • studna se musí nacházet v předepsané vzdálenosti od inženýrských sítí a veřejných komunikací,
  • pramen musí mít předepsanou vydatnost,
  • místo musí mít možnost spádování směrem od studny

Shrnuto a podtrženo, najít vhodné místo pro vybudování studny není snadné. Pokud se vám to podaří, nebudete závislí na veřejném vodovodu a vaše vodoinstalace bude naopak plná vody bez chlóru, což je ideální pro osoby s citlivou pokožkou. Mnoho lidí považuje vodu ze studny za mnohem chutnější – pravděpodobně díky obsahu některých minerálů. Nezapomeňte však, že okolí studny musíte udržovat v perfektním stavu.