Ostatní

Realizace veřejných staveb

Veřejné stavby slouží široké veřejnosti a v naprosté většině případů je jejich zadavatelem stát, město či obec. Rekonstrukce nebo realizace veřejných staveb vyžadují citlivou ruku architekta. Architekta, který dokáže zohlednit místní podmínky a jedinečnost dané stavby. Architekta, který navrhne smysluplné, účelné, a přesto architektonicky zajímavé řešení. Takové řešení, které bude naprosto respektovat požadavky zadavatele, a zároveň bude v souladu s okolní zástavbou.

Kompletní architektonický návrh

Ať už se jedná o budovu radnice, tělocvičnu, sál, nemocnici, domov důchodců nebo protipovodňové opatření, už při zadání je důležité obrátit se na zkušeného architekta, který pro vás připraví kompletní architektonický návrh. Často je třeba spolu se samotnou budovou upravit i okolí, tedy zeleň i třeba dopravní obslužnost apod. Výsledný návrh architekta by měl obsahovat jak situační výkresy, půdorysy a řezy, tak vizualizaci celého projektu. Řada lidí nemá takovou představivost, aby si udělali obrázek jenom ze situačních výkresů. Proto je vizualizace velmi důležitá.

Ateliér horký

Chystáte-li se zadávat úpravu či kompletní realizaci veřejné stavby, oslovte takového architekta, jehož tvorba je vám blízká a jehož návrhy se vám líbí. Měl by to být také architekt, který už má určité zkušenosti a může se pochlubit konkrétními realizacemi. ATELIÉR HORKÝ se podílel na realizaci mnoha veřejných staveb a opatření. Má tedy bohaté zkušenosti a jeho reference si můžete prohlédnout na webových stránkách. U většiny projektů naleznete detailní popis. Dozvíte se tak, co přesně bylo předmětem zadání a jak se s tím architekti popasovali. I veřejné stavby mohou být krásné, citlivě sladěné s okolní zástavbou, a přitom účelné.