Ostatní

Proč si pořídit zelenou střechu

Zelená střecha poskytuje nejen člověku, ale i okolnímu prostředí celou řadu užitečných funkcí, které současná technická doba nedokáže nahradit. Nabízí hned několik důležitých funkcí.

Krajinné funkce

Zelená střecha zlepšuje nejen vzhled, ale i kvalitu životního prostředí. Pomáhá vytvářet nové prostory pro relaxaci a odpočinek. Dokáže zpříjemnit nejen obytné, ale i pracovní prostředí. Do prostoru vnáší přírodní prvky. Umožňuje, alespoň částečně, zachovat přírodu, tam kde ji zabraly stavby. Snižuje podíl dlážděných ploch. Je to estetický prvek, který vyvolává pocit uvolnění a relaxace.

Ekologické funkce

Zelená střecha pomáhá čistit ovzduší, neboť rostliny v ní produkují kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý, filtrují nahromaděný prach a absorbují aerosoli, které jsou v ovzduší obsažené. Také umí vázat těžké kovy.

Díky ochlazování střešního pláště dochází k omezování vířícího prachu.

Podporuje regulaci vlhkosti. Při vlhkém počasí je vlhkost uchovávána v substrátu a rostlinách. V období suchém je vypařována do ovzduší, díky čemus se zvyšuje okolní vlhkost. Vytváří životní prostor pro užitečný hmyz.

Ekonomické a ochranné funkce

Zelená střecha chrání střešní konstrukce a pomáhá prodlužovat jejich životnost. Výrazným způsobem snižuje mechanické vlivy na hydroizolaci. V letním období je to ideální ochrana proti sálajícímu slunečnímu žáru. Funguje jako zvuková izolace. Poskytuje velmi kvalitní tepelnou izolaci v zimním i letním období. Redukuje teplotní výkyvy, které jsou způsobené střídáním dne a noci. Je pokládána za nehořlavou. Při odborném provedení má téměř neomezenou životnost.

Pokud i vás zaujala tato myšlenka, zelená střecha svépomocí není nic obtížného. Také se můžete svěřit do rukou odborníků. Jedním z nich je i společnost EKROST, jejíž zelená střecha cena je velmi přijatelná.