Ostatní

Jaké jsou základní druhy dřevostaveb?

Na první pohled moderní dřevostavbu nepoznáte. Nejedná se totiž jen o stavby, u kterých je jejich materiál přiznán, ale také o domy, které jsou stavěny například ze sendvičových konstrukcí, na kterých je omítka. Jaké jsou základní druhy dřevostaveb?

Panelové dřevostavby

Tyto dřevostavby na klíč používají pro stavbu dřevěné sendvičové panely, které vznikají v kontrolovaných podmínkách speciální výrobní haly. Jsou tak již předpřipravené a na místo stavby jsou pak dovezeny a pomocí jeřábu sestaveny v celkovou stavbu domu.

Panely z masivního dřeva

Tento druh dřevostavby se vyznačuje obsažením masivních panelů, které se následně opracovávají pomocí CNC strojů až do výsledné podoby přesných rozměrů. Panely jsou často podhledové, bývají pro interiér zachovány jako designový prvek. Z vnější strany se na dřevěné panely připevní izolace a na ni se pokládá klasická fasáda.

Dřevostavba s lehkým dřevěným skeletem

Tato dřevostavba se sestavuje na staveništi. Na základovou desku se připevňuje dřevěný rám vytvořený z jednotlivých dřevěných profilů. Plášť se následně vyplňuje zateplením a je ještě opláštěn pomocí deskového materiálu.

Dřevostavba s těžkým dřevěným skeletem

Tato dřevostavba má masivní dřevěné trámy, které jsou typické svým větším průřezem, než jaký je běžný u lehkého dřevěného skeletu. Pro tuto technologii není zapotřebí deskové materiály, které budou stavbu ztužovat. Trámy mohou být přiznány například z interiérové strany. Prostor, který se nachází mezi trámy, je možno vyplnit zdivem nebo sklem.

Sruby či roubenky

Tyto stavby patří mezi tradiční dřevostavby. Jsou stavěny z masivních trámů či klád, které jsou horizontálně poskládány na sebe. Spoje u srubu v každém rohu přečnívají, zatímco u roubenky jsou spojeny do pravého úhlu. Roubenky se staví z otesaných trámů ve tvaru kvádru, sruby zase z neopracovaných kulatých klád, které jsou zbaveny kůry.

Každá stavba ze dřeva má své typické znaky.