Ostatní

Energetické průkazy (PENB) se od září mění

Od 1.9.2020 vstupuje v platnost nová vyhláška, která se týká zpracování Průkazů energetické náročnosti budov (PENB). Cílem je efektivnější hodnocení energetické náročnosti budov
a také vyšší kvalita vyhotovených průkazů.

Nejvýznamnější změny se týkají například úpravy parametrů referenční budovy a změny faktorů neobnovitelné primární energie. Zásadní změnou je nová metodika výpočtu pro zpracovávání průkazů a úprava definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Změny se týkají i protokolu, grafické části a příloh PENB. Příklad změny grafické části energetických průkazů je uveden níže.