Ostatní

Vizualizace interiérů a exteriérů

Každý z nás občas sní například o krásném bydlení a představuje si, jak by mělo ve skutečnosti vypadat. Představivost je přirozeným darem, který člověku umožňuje pracovat s jeho kreativitou. Převést vlastní myšlenku do reality, aby ji mohli vidět i ostatní, lze nyní pomocí vizualizace. Jedná se o způsob, jehož pomocí lze ztvárnit cokoliv natolik dokonalým způsobem, že výsledek je k nerozeznání od klasické fotografie. Tvorbou vizualizací a 3D grafiky se zabývá společnost Aramova s.r.o.

A za osm let dosáhla v této oblasti jedinečných výsledků. Pomocí vizualizace dokáže převést myšlenku na papír nebo na obrazovku počítače. Podobu jakéhokoliv objektu lze poté postupně upravovat například společně s klientem až do konečné podoby, která se pak realizuje.

Vizualizace interiérů

Této metody je s oblibou užívá při rekonstrukcích kuchyní, koupelen a dalších prostor v domě nebo bytě. Interiérová vizualizace umožňuje stavební firmě a klientovi pracovat společně na upravování vizualizace až do konečné podoby, která se pak realizuje. Nedochází tak k žádným nedorozuměním a nejasnostem, jelikož jakékoliv připomínky lze okamžitě provést na vizuální podobě na obrazovce počítače. Odpadá tak různé kreslení a jiná vysvětlování. Klient tak má možnost jednak se podílet na změnách, a jednak vidět, jak bude budovaný či rekonstruovaný objekt vypadat po dokončení. Jedinečná je 3D vizualizace a zejména její nejvyhledávanější a nejreálnější varianta, kterou je 360° panoramatická fotografie. Ta umožňuje každému zájemci vytvořit si dokonalou představu, kterou lze srovnat s reálnou návštěvou daného místa.

Katalogová vizualizace

Výhodou fotorealistické 3D vizualizace je umožnění prezentace interiéru bez nutnosti budovat za tímto účelem prostory. 3D vizualizace vytvořená společností Aramova slouží digitálnímu i tištěnému marketingu, který pak používají developeři a obchodníci při prezentaci, reklamě a prodeji jejich objektů. Tento způsob je navíc i méně nákladný.

Vizualizace exteriérů

Vizualizace je ovšem také skvělý nástroj pro architekty, projektanty a investory, kteří tak mohou své představy vidět v reálné podobě, ale také je prezentovat odborné i laické veřejnosti. Stejně tak je vizualizace exteriéru jedinečnou možností pro vedení města a obcí, jak občany seznámit se svými představami o budoucí podobě místa, kde žijí.